Sunday, 10 December 2017

Nzunda awataka Maafisa Elimu kutenda haki kwa Walimu

W
atendaji wa Sekta  ya elimu Mkoani Kigoma, wametakiwa kutokuwa kisababishi cha kwanza kuwavunja moyo wafanyakazi walimu kwa namna yeyote bali wasaidine nao katika kuleta kuboresha na kuleta matunda bora kwenye sekta ya elimu.

Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI) ambaye anashugulikia Elimu Tixon Nzunda ameyasema hayo wakati wa ziara yake Mkoani Kigoma ambayo ililenga kukagua miradi mbalimbali ya elimu ikiwemo ukarabati wa shule kongwe pamoja na vyuo vya ualimu, kukagua miradi elimu inayofadhiliwa na wahisani mbalimbali namna inavyotekelezwa Mkoani Kigoma.Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI) ambaye anashugulikia Elimu Tixon Nzunda akipata maelezo ya ukarabati wa Shule ya Sekondari ya Kigoma


Akiongea na wakurugenzi, maafisa elimu , waratibu wa elimu na walimu wakuu Nzunda aliwaambia kumekuwa na tabia ya watendaji kuwadhulumu walimu haki zao ikiwemo fedha za likizo, fedha za masomo kwa waliokatika mpango kadri ya mahitaji ya halmashauri, jambo ambalo limekuwa likiwakatisha taamaa na kuwavunja moyo waalimu.
“Mwalimu anakuja kwako wewe kama kiongozi wake na anashida za msingi kabisa lakini kutokana na sababu zako tu unamkwamisha, tusiwe vikwazo kuwakatisha tama walimu kwa kuwaonea kwenye haki zao bali tufungue milango kuwasikiliza na kuwapa ushauri Afisa elimu wa Halmashauri, kata na Mkuu wa Shule asiyejali waalimu wake huyu hafai kabisa kuwa kiongozi” aliongeza Nzunda.

Katibu  Tawala wa Mkoa wa Kigoma  Charles Pallango (kushoto) na Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI) ambaye anashugulikia Elimu Tixon Nzunda wakizungumza na uongozi wa wa Shule ya Sekondari ya Kigoma (hawapo pichani)


Nzuda amweataka watendaji kufanya kazi kwa uwajibikaji, uadilifu na weledi pamoja na kuwa wasikivu kwa kushughulikia matatizo ya umma.
Aidha suala la usimamizi thabiti wa miradi amesema lisiwe kwa sekta ya elimu peke yake bali miradi yote isimamiwe kikamilifu ili kuleta tija na maendeleo kwa wananchi.
Katika kukagua miradi ya ukarabati wa shule ya sekondari ya Kigoma Ndunda ameonesha kutoridhishwa na utendaji kazi wa wakala wa majengo Tanzania ambao unasuasua pamoja na kupewa fedha yote ya ukarabati wa miundombinu ya shule hiyo.MKOA WA KIGOMA KUWA KINARA WA KILIMO CHA ZAO LA CHIKICHI


Mkoa wa kigoma umenuia kuwa kinara wa kilimo cha zao la chikichi na kuzalisha bidhaa mbalimba zitokanazo na zao hilo kwa kuanzisha mpango kazi kabambe na mikakati ya kilimo cha chikichi.
Uongozi wa Mkoa wa Kigoma umeandaa mpango wa kuendeleza zao la chikichi unaozingatia kunua zao hili ili liwe sehemu kubwa ya bidhaa ghafi katika kufanikisha adhma ya viwanda vya Mkoa kuanzisha kiwanda cha kuchakata mawese.
Takwimu zinaonesha kuwa mwaka wa 2000 hadi 2007 zaidi ya 95% ya mafuta ya kula yaliyoagizwa nchini yalikuwa ni mawese. Pia takwimu zinaonesha kuwa kwa mwaka wa 2016, mahitaji ya Taifa ya mwezi ya mawese yalikuwa ni tani 50,000, wakati uzalishaji wa mafuta haya kwa mwaka ni tani 40,000 zikiwemo tani 30,000 zinazozalishwa na Mkoa wa Kigoma 
Kutokana na takwimu hizi ni dhahiri kuwa uzalishaji wa mafuta ya mawese haukidhi mahitaji ya Taifa ambayo ni tani 600,000 kwa mwaka ikiwa ni upungufu wa tani 560,000. 
Uagizaji wa mafuta ya mawese umeongezeka kutoka tani 3,000 mwaka wa 1978 hadi tani 510,000 mwaka jana 2016 na utaongezeka kwa miaka ijayo.
Aidha utumiaji wa fedha za kigeni kuagiza mawese kutoka nje umeongezeka kutoka dola za kimarekani 13,000,000 mwaka 1961 hadi zaidi ya 320,000,000 kwa mwaka wa 2016. 
Kigoma ni Mkoa pekee unaolima zao la michikichi kwa wingi nchini Tanzania ukiwa na hekta 18,924 zenye michikichi inayozalisha tani 30,010 ambayo ni tani 1.6 kwa hekta za matunda ya chikichi. Uwezekano wa uzalishaji ni tani 75,700 sawa na tani 4.0 kwa hekta kwa eneo lililopo lenye michikichi.
Hali ya uzalishaji wa chikichi Kigoma kwa sasa inaonekana kuwa bado ipo chini kwa sababu uzee wa michikichi iliyopo, mashamba kutokutunzwa kitaalam, ukosefu wa mbegu bora pamoja na teknolojia duni ya uchakataji wa zao hilo.
Mpango wa Mkoa unalenga kuwa na viwanda 7 vya kisasa vya kusindika malighafi itakayozalishwa, Kiwanda kikuu kimoja kitakachoweza kusindika mawese ghafi, Viwanda vidogo vinne vitawekwa kwenye vijiji vitakavyopendekezwa na MSM, Kiwanda kimoja kwa ajili ya usindikaji wa mafuta ya alizeti. Baada ya miaka kadhaa, Mkoa unatarajia kujenga kiwanda cha kutengeneza gesi kutokana na mashudu ya michikichi.
Ili kuongeza tija ya zao la chikichi Mkoa unahamasisha wilaya zote zenye maeneo yanayofaa kwa kilimo cha chikichi, kufufua mashamba na kuanzisha mapya. Pamoja na kuvutia makampuni binafsi kuzalisha miche bora na kuisambaza kwa wakulima. 
Mpango wa kuinua zao la chikichi Kigoma umepanga kuanza na wakulima 100,000 ambao watapewa mbegu 
zilizoboreshwa (chotara) kila mmoja miche 150 ambayo itatosha kupanda eneo la hekta moja ekari mbili na nusu.
Kwa sasa mbegu bora hazipatikani nchini kwetu bali zinaagizwa kutoka nchi kama Costa Rica, Malaysia na Indonesia kwa gharama ya dola ya kimarekani moja kwa mbegu moja. 
Njia mbadala ambayo Mkoa umepanga ni kuwa na kituo chake cha uzalishaji mbegu na maabara. Hiki kituo kitafanya utafiti na uzalishaji wa miche bora kwa kutumia mfumo wa kisasa ili kuzalisha miche mingi kwa gharama ndogo na kwa  muda mfupi.
Uongozi wa Mkoa wa Kigoma unaona kuna umuhimu wa zao la chikichi kuwa na bodi ya zao la chikichi ili kusaidia uendelezaji wa kilimo cha zao hilo. Aidha, wananchi wabadilishwe mtazamo juu uendelezaji wa zao la chikichi. Wananchi wahamasishwe ili wajiunge na walime kupitia vyama vya ushirika.Thursday, 2 November 2017

HALAMSHAURI ZA SISITIZWA SUALA LA MOTISHA KWA WAFANYAKAZI


Katibu Tawala wa Mkoa wa Kigoma Charles Pallangyo akifungua warsha ya kuandaa mpango kazi wa motisha na vivutio kwa watumishi


Katibu Tawala wa Mkoa wa Kigoma Charles Pallangyo amefungua warsha ya siku sita yenye lengo la kuzijengea uwezo Halmashauri za Mkoa wa Kigoma kuandaa mpango kazi wenye lengo la kutoa motisha na vivutio kwa watumishi ili waweze kubaki katika maeneo ya vituo vya kazi wanapopangiwa.

Amesema maeneo yaliyopo pembezoni ambako huduma za kijamii, kiuchumi na miundombinu bado havijaimarika na hivyo kuwa changamoto kwa watumishi wanapopangiwa kazi katika maeneo hayo.

Akiwashukuru wafadhili wa mafunzo hayo Shirika la Marekani USAID kupitia  PS3,  amesema warsha hiyo itasaidia serikali za mitaa kuwa na uwezo sio tu wa kuwabakisha watumishi wanapopangiwa kufanya kazi bali pia kuinua kiwango cha ubora wa huduma zinazotolewa kwa wananchi.

“Nataka niwaeleze viongozi wa halmashauri mnapaswa kusimamia zoezi hili ili liwe endelevu tukifanya kazi yetu vizuri, wafanyakazi ari ya kufanya kazi pia kupunguza idadi ya wafanyakazi kutokaa maeneo ya kazi pindi wanapopangiwa alisema” Pallangyo.

Naye Afisa Sera na uraghabishi wa shirika la PS3 Christina Godfrey, amsema wameamua kutoa mafunzo haya baada ya kufanya utafiti kwa halmashauri 33nchini Tanzania ambapo katika maeneo yenye changamoto Kigoma nayo ilionekana kuwa miongoni. PS3 imeona kuna umuhimu wa kutengeneza mazingira rafiki ya kikazi kwa kuwafundisha watendaji katika Halmashauri kuwa na mipango mkakati ya kutoa motisha kwa wafanyakazi.

Warsha hiyo imehudhuriwa na Maafisa Utumishi, Maafisa Elimu na Makatibu wa Hospitali kutoka katika Halmashauri za Mkoa wa Kigoma.Tuesday, 11 April 2017

Matumizi ya Simbomilia (Barcordes) katika bidhaa ni jambo lisilokwepeka Kuelekea Nchi ya Viwanda Tanzania

Matumizi ya Simbomilia (Barcordes) au alama za utambuzi wa bidhaa katika masoko ni jambo lisilokwepeka kwa sasa ambapo Tanzania inaelelekea kweye nchi ya uchumi wa kati na viwada. 

Haya yameelezwa na Mkurugezi wa Taasisi ya Global Standard one (GS1) Tanzania Bi. Fatma Kange Salehe wakati wa kutia saini ya makubaliano na Halmashauri nane za Mkoa wa Kigoma.

Mkataba wa Makubaliano na Taasisi ya GS1 Tanzania unalenga kuwapa mafunzo na kuwajengea uwezo wajasiriamali katika Halmashauri ili waweze kutambua umuhimu wa kuwa na alama za utambuzi wa bidhaa katika masoko wanazozizalisha.

Mafunzo hayo yanatarajiwa kuzijumuisha Taasisi mbalimbali zitakazoshiriki katika utoaji wa mafuzo hayo kwa wajasiriamali kama vile Wakala la Vipimo, Mamlaka ya Mapato Tazania, Shirika la Viwago Tanzania, BRELLA, SIDO, TANTRADE.

Matarajio baada ya mafunzo haya ni, kuongezeka kwa mapato ndani ya Halmashauri, bidhaa nyingi kuwa katika soko rasmi kitaifa na kimataifa, kuongeza mnyororo wa thamani ya bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali, kuongezeka kwa wajasiliamali katika Halmashauri na, kuwanyanyua kiuchumi wajasiliamali wadogo.

Naye Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga (mst) ambaye alishuhudia utiwaji wa makubaliano hayo kati ya GS1 Tanzania na Halmashauri za Mkoa wa Kigoma alisema kuwa lengo la Serikali ya Mkoa wa Kigoma ni kuhakikisha kwamba fursa zote za kilimo, uvuvi na madini zinafanyiwa kazi kisasa zaidi ili wananchi waweze kumiliki Uchumi. “ili wananchi wetu waweze kunufaika na kilimo, vuvi, madini  lazima kuwepo na mbinu sahihi za kuongeza thamani kwenye bidhaa zao wanazozalisha na zikubalike katika masoko ya ndani nje” alisisitiza.

“Ninaamini makubaliano haya yatakuwa na matokeo chanya ambayo yatawezesha bidhaa nyingi za Tanzania hususani wananchi wa Kigoma kuingia katika Masoko ya ndani na nje ya nchi hivyo kuinua pato la mtu mmoja mmoja na hatimae taifa zima” aliongeza Maganga.

Aidha, amewaasa watanzania kuanza kutumia Simbomilia (barcordes) za Tanzania badala ya kutumia za nje ya nchi. Alisisitiza kuwa kutumia simbomilia za Tanzania kutapunguza matumizi ya fedha za kigeni ambazo zingetumika kulipia uduma hiyo, pia itasaidia kutoa takwimu rasmi za wazalishaji wa Kitanzania, kwani unapotumia simbomilia za nje ya nchi bidhaa huonekana imetoka nchi nyingine na siyo Tanzania hata kama imezalishwa hapa nchini.

Kutokana na umuhimu wa jambo hili Maganga amewaagiza Wakurugenzi kuanza mafunzo haya kwa wajasiliamali ndani ya Miezi miwii tangu kutiwa saini ya Makubaliano na Taasisi ya GS1 Tanzania.

Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga (katikati), Katibu Tawala wa Mkoa wa Kigoma Bw. Charles Pallangyo (kulia) na Mkurugenzi wa GS1 Tanzania Bi Fatma Kange Salehe wakishuhudia utiaji wa saini kati ya Tasisi hiyo na Halmashauri ya Kakonko.

Thursday, 26 January 2017

Mkoa wa Kigoma Wateketeza zana Haramu za Uvuvi

Jumla ya zana haramu za uvuvi 343 zenye thamani zaidi ya Shilingi za kitanzania 480,000,000 zimeteketezwa moto Mkoani Kigoma, ikiwa ni hatua ya Serikali ya Mkoa kupambana na Uvuvi usioendelevu.

Zana hizo zilikamatwa na vikosi vya doria ziwani kwa vipindi tofautitofauti katika ziwa Tanganyika Mkoani Kigoma.

Uvuvi wa Kutumia zana haramu katika Ziwa Tanganyika umekuwa tishio katika Mwambao wa Ziwa hilo ukiashiria kupoteza kabisa samaki na dagaa ambao ni kitoweo muhimu kwa wakazi wanaolizunguka Ziwa Tanganyika na kwingineko.

Akiongea wakati wa Zoezi la Uchomaji wa Zana hizo Katibu Tawala wa Mkoa wa Kigoma Bw. Charles Pallangyo alisema zoezi hili ni endelevu kwani Mkoa wa Kigoma hautamvumilia Mtu yeyote kutumia zana za Uvuvi zisizo na tija katika kuendeleza Uvuvi endelevu.

Pallangyo amewataka wavuvi kufuata taratibu na sheria za matumizi ya zana za Uvuvi ili kulinda Rasilimali za Ziwa Tanganyika kuwa endelevu kwa faida ya Vizazi vijavyo.

Naye Afisa Uvuvi wa Mkoa wa Kigoma Bi. Ritta Mlingi amewatoa hofu wananchi wa Mkoa wa Kigoma kuwa hakuna samaki anayevuliwa kwa sumu kama ilivyokuwa inavumishwa na watu.

Aliongeza kuwa zana za uvuvi zinapokamata samaki hupandishwa mtumbwini saa hiyohiyo isipokuwa zana za “makila” ambazo huachwa hadi asubuhi ndipo huteguliwa na kupandishwa kwenye chombo.

Hivyo samaki wanaokamatwa mapema na “makila” hufa mapema kutokana na kukabwa sehemu za mapezi “Gills” , kasi yake kwa kuharibika huwa ni kubwa uizingatia wavuvu wengi hawana Barafu kwaajili ya kutunzia samaki ndani ya ziwa.

“Nawaomba wananchi wasiwe na wasiwasi kwani samaki hawanasumu isipokuwa kukosekana nyenzo bora za utunzaji pindi wanapovuliwa, hata hivyo mwanchi yeyote atakayekuwa na ushahidi wa samaki mwenye sumu anakaribishhwa kuleta usahidi huo katika Ofisi ya Mkuu wa Mkoa” aliongeza Mlingi.

Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Brigedia Jenerali (Mst.) Mhe. Emannuel Maganga akiweka moto katika Nyavu na zana haramu za kuvulia zilizokamatwa katika Mkoa wa Kigoma

Katibu Tawala wa Mkoa wa Kigoma Bw. Charles Pallangyo akiungana na Wadau mbalimbali katika zoezi la uteketezaji wa zana haramu za kuvulia samaki na dagaa Mkoani KigomaZaidi ya silaha haramu 5600 zimeteketezwa moto Mkoani Kigoma


Zaidi ya silaha haramu 5600 zimeteketezwa moto Mkoani Kigoma ikiwa ni moja ya hatua za Serikali katika kupambana na uzagaaji wa silaha haramu nchini.

Akiongoza zoezi la uteketezaji wa silaha hizo Waziri wa Ulinzi na Mambo ya Ndani ya Nchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Mwigulu Lameck Nchemba alisema “tatizo la uzagaaji wa silaha ni la kidunia, kwa kiwango kikubwa uzagaaji wa silaha hovyo umeathiri maendeleo kiuchumi, kisiasa na Kijamii”

Aidha ameongeza kuwa tangu Januari 2017, amefuta ukimbizi wa Makundi kama ilivyokuwa awali na utaratibu utakuwa kila Mkimbizi ataingia nchini baada ya kuhojiwa na kujadiliwa na Kamati husika.

Alitoa rai kwa Watazania wote wanaomiliki Silaha kinyume na taratibu za nchi kuzisajili au kuzisalimisa silaha hizo, na mwisho wa zoezi hilo itakuwa tarehe 30 Juni, 2017, baada ya hapo hatua kali za watakaobainika zitachukuliwa.

Silaha zilizoteketezwa zilikamatwa kutoka katika Mikoa ya Mara, Mwanza, Simiyu, Shinyanga, Tabora, Katavi, Rukwa, Kagera na Kigoma.

Hata hivyo Mkoa wa Kigoma umetajwa kuongoza kwa uzagaaji wa Silaha haramu kwa asilimia zaidi ya 40%  na matukio yanayohusisha silaha kwa 20 % ukiligaishwa na Mikoa Mingine.

Akizungumza katika zoezi la Uteketezaji wa Silaha hizo Kamishna wa Oparesheni na Mafunzo Nsato Marijani Msanzya alisema Mkoa wa Kigoma unaogoza kutokana na kupakana na nchi zenye machafuko ya Kisiasa, kupokea wakimbizi wengi  ambao huingia kwa makundi bila kupekuliwa, baadhi yawakimbizi wasio waaminifu hutumia mwanya wa ukimbizi vibaya kwa kufanya matendo mengi ya kihalifu.

Hadi sasa wakimbizi waliopo Mkoani Kigoma ni zaidi ya 27,000 ambao ni chimbuko la uzagaaji wa silaha haramu Mkoani Kigoma. Imeelezwa kuwa katika Mkoa wa Kigoma kwa siku hupokea wakimbizi 400 hadi 500 wakitokea Nchi jirani za Burundi na Congo.

Hata hivyo taarifa  zinasema wengi wao sasa hawakimbi kwa hofu ya machafuko ya kisiasa bali wanakimbia njaa na ugumu wa maisha nchini mwao.

Naye Naibu Kamishna wa Polisi Sekretarieti ya Umoja wa Kikanda wa Kushughuliikia uzagaaji wa silaha Bw. Theonest Mshindashaka alisema Jumla ya Silaha zilizokwisha kuteketezwa kati ya 2014 hadi 2017 ni zaidi ya 17,000.

Uteketezaji wa silaha haramu umefadhiliwa na Serikali ya Marekani Kitengo cha Kupambana na Uzagaaji wa Silaha.

Silaha mbalimba za moto zipatazo 5608 zikiwa zimeandaliwa tayari kwa Kuteketezwa katika Uwanja wa Lake Tanganyika Mkoani Kigoma


Waziri wa Ulinzi na Mambo ya Ndani ya Nchi Mhe. Mwigulu Lameck Nchemba (MB) akiteta jambo na Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali (Mst.) Emannuel Maganga muda mchache kabla ya kuteketeza Silaha haramu.


Waziri wa Ulinzi na Mambo ya Ndani ya Nchi Mhe. Mwigulu Lameck Nchemba (MB) akiwasha moto Silaha haramu kupitia Mfumo maalumu wa ulipuajiHabari zote na

G.D. Ng'honoli

  Afisa Habari na Mawasiliano wa Sekretarieti ya Mkoa wa

 Kigoma

Wednesday, 14 December 2016

ZIARA YA MKUU WA MKOA WA KIGOMA KATIKA HALMASHAURI YA WILAYA YA KIGOMA NA MANISPAA YA KIGOMA UJIJIMkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga akisikiliza kero mbalimbali katika Kijiji cha Nkungwe Wilayani Kigoma.

Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga (mwenye koti) akiongozana na Mkuu wa Wilaya ya Kigoma Mhe. Samson Anga (kulia) wakiwa katika kazi ya kukagua Miundombinu katika kijiji cha Bitale iliyopo Halmashauri ya Wilaya ya Kigoma.

Meneja wa SIDO Mkoa wa Kigoma Bw. George Ntahamba akitoa ufafanuzi mbele ya Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga wa namna SIDO inavyowasaidia wajasiriamali  Mkoani Kigoma. 


Sehemu ya eneo la SIDO lililotengwa maalum kwa Shughuli za kuchakatia mazao ya mchikichi.

Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga akikagua taarifa ya mapato na matumizi katika kijiji cha Mayange baada ya kuelezwa kuwa uongozi wa kijiji hautoi taarifa za mapato na matumizi ya kijiji hicho.

Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga (mwenye shati la kitenge) akikagua Miundombinu ya stendi ya Mabasi ya Mkoa wa Kigoma iliyopo eneo la Masanga katika Manispa ya Kigoma Ujiji.

Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga akitoa maelekezo ya uboreshaji Miundombinu katika Soko la Mwanga Sokoni lililopo eneo la Manispaa ya Kigoma Ujiji.

Vichanja vya Kisasa vitakavyotumika kuanikia dagaa katika Mwalo wa Kibirizi ufukweni mwa Ziwa Tanganyika, vichanja hivyo vimejengwa kwa msada kutoka Shirika la Maendeleo la Ubelgiji.
Mwenyekiti wa Wafanyabiashara Soko la Mwanga Manispaa ya Kigoma Ujiji Bw. Raymond Ndhabhiyegetse akitoa maelezo kwa  Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga kuhusu kero mbalimbali zinazolikabili soko hili.


Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga akisikiliza kero kutoka kwa wafanyabiashara eneo la Mwalo wa Kibirizi uliopo katika Manispaa ya Kigoma Ujiji.


Kaimu Katibu Tawala wa Mkoa Bw. Moses Msuluzya akitoa ufufanuzi kwa Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga wakati wa kukagua na kusikiliza kero katika Soko la Mwanga Manispaa ya Kigoma Ujiji.

Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga akikagua utunzaji wa vyanzo vya maji katika kijiji cha Kagongo Katika Halmshauri ya Wilaya ya Kigoma.

Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga wakikagua ujuenzi unaoendelea katika daraja dogo katika kijiji cha Bitale iliyopo Halmashauri ya Wilaya ya Kigoma.

Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhe. Brigedia Jenerali Emanuel Maganga akitembelea maeneo mbalimbali ndani ya Soko la Mwanga Sokoni lililopo eneo la Manispaa ya Kigoma Ujiji.


Habari zote na

G.D. Ng'honoli


  Afisa Habari na Mawasiliano wa Sekretarieti ya Mkoa wa


 Kigoma