Contact usContact Us
OFISI YA MKUU WA MKOA 
S.L.P. 125, KIGOMA

Simu: 028-280-2330
Fax: 028-280-2330/4444

Information Officer
Mob: 0766371223


1 comment: